Kitüntetések ismertetése

 

 

A Magyar Köztársasági Érdemkereszt alapszabálya

 

1. §

 

A Magyar Köztársasági Érdemkereszt adományozása

 

(1) A Magyar Köztársasági Érdemkereszt a független és demokratikus Magyarország érdekeinek elősegítése, valamint támogatása körül kimagasló érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgároknak adományozható, külön polgári és katonai tagozattal.

 

(2) A Magyar Köztársasági Érdemkeresztet a feladatköre alapján illetékes miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök adományozza.

 

(3) Külföldi állampolgárok esetében a külpolitikáért felelős miniszter tesz javaslatot a miniszterelnöknek az előterjesztésre.

 

4. §

 

(1) A Magyar Köztársasági Érdemkereszt fokozatai:

 

a) Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt,
b) Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt,
c) Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt.

 

(2) A Magyar Köztársasági Érdemkereszt 2 mm széles köralakú, egymásba fonódó babérkoszorúban elhelyezett 42 mm átmérőjű fényezett szélű kereszt, melynek rajza a Magyar Köztársasági Érdemrenddel azonos, de zománcozás nélküli, és a fokozat szerint arany, ezüst, illetve bronz bevonatú.

 

(3) A Magyar Köztársasági Érdemkereszt háromszögben összehajtott 40 mm széles szalagon a bal mell fölé tűzve viselendő. Polgári tagozatának szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm széles piros csík szegélyezi; a bronz fokozat szalagjának közepén egy 2 mm széles piros sáv, az ezüst fokozat szalagján két 2 mm széles piros sáv, az arany fokozat szalagján három 2 mm széles piros sáv húzódik. A katonai tagozat szalagján a 34 mm széles piros sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles zöld csík szegélyezi; a bronz fokozat szalagjának közepén egy 2 mm széles zöld sáv, az ezüst fokozat szalagján két 2 mm széles zöld sáv, az arany fokozat szalagján három 2 mm széles zöld sáv húzódik.

 

7. §

 

Az adományozásra vonatkozó irányelvek

 

(1) Magyar állampolgár kitüntetése esetében a kitüntetés alapjául szolgáló érdemek nagyságán kívül a felterjesztendő személy közéleti szerepének, életkorának, esetleges korábbi kitüntetéseinek figyelembevételével a miniszterelnök terjeszti elő az adományozandó fokozatot.

 

(3) Magyar állampolgárok számára a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztből évenként legfeljebb 200, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztből évente legfeljebb 400, a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztből évente legfeljebb 600 adományozható.

 

(4) Külföldi állampolgár kitüntetése esetében a nemzetközi protokolláris szabályok az irányadók.

 

9. §

 

A Magyar Köztársasági Érdemkereszt adományozása díjmentesen történik, kérelmezése nem engedhető meg.

 

10. §

 

A Magyar Köztársasági Érdemkereszttel kitüntetett személy jogosult magát a megfelelő kitüntetés tulajdonosának nevezni. Kiváltság az adományozással nem jár.

 

11. §

 

A Magyar Köztársasági Érdemkereszt magasabb fokozatának adományozása esetében a kitüntetett az előzetesen kapott alacsonyabb fokozatnak is tulajdonosa marad. A polgári és katonai tagozat jelvényei együtt is viselhetők.

 

12. §

 

A Magyar Köztársasági Érdemkereszttel oklevél és igazolvány jár. A Magyar Köztársasági Érdemkereszttel kapcsolatos teendőket a Köztársasági Elnöki Hivatal látja el.

 

 

 

Arany Katedra Emlékplakett

 

Az oktatási és kulturális miniszter által adományozható szakmai elismerés

 

(1) Az Arany Katedra Emlékplakett azoknak az óvodai, általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktatási-nevelési intézményekben dolgozó pedagógusoknak adományozható, akik hosszú időn át a gyermekek oktatása-nevelése érdekében kiemelkedő munkát végeznek.

 

(2) Az emlékplakettet évente 50 személy kaphatja.

 

(3) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot és plakettet kap.

 

(4) Az emlékplakett kerek alakú, arany bevonatú, bronzból készült vertérem, átmérője 60, vastagsága 8 milliméter. Az emlékplakett egyoldalas, az alsó mezőben faragott, míves katedrát, a felső mezőben "Arany Katedra Emlékplakett" feliratot ábrázol. Az emlékplakett Fritz Mihály szobrászművész alkotása.

 

Adományozása: június 1.- Pedagógus Nap alkalmából.

 

Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium Igazgatási Főcsoport
Határidő: március 31.

 

 

 

Teleki Blanka-díj

 

Az oktatási és kulturális miniszter által adományozható szakmai elismerés

 

(1) A Teleki Blanka-díj azoknak a pedagógusoknak adományozható, akik nevelő-oktató, fejlesztő munkájuk során kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykednek a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében.

 

(2) A díjat évente legfeljebb 100 személy kaphatja.

 

(3) A díjazott az adományozást igazoló okiratot és plakettet kap.

 

(4) A plakett kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 milliméter. A plakett kétoldalas, előlapján Teleki Blanka domború arcképét és a "Teleki Blanka-díj" feliratot ábrázolja. A plakett hátlapján babérkoszorúban "Az Esélyt Teremtő Pedagógusnak" feliratot ábrázolja. A plakett Cséry Lajos szobrászművész alkotása.

 

Adományozása: június 1.- Pedagógus Nap alkalmából.

 

Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága
Határidő: május 13.

 

 

 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

 

Az oktatási és kulturális miniszter által adományozható szakmai elismerés

 

(1) A Pedagógus Szolgálati Emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

 

(2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot és érmet kap.

 

(3) Az érem kerek alakú, bronzból készült vertérem, átmérője 42 milliméter. Az érem egyoldalas, iniciálés P-betűben könyvet tartó tudós pedagógus portréját és alatta a "Pedagógus Szolgálati Emlékérem" feliratot ábrázolja. Az érem Fritz Mihály szobrászművész alkotása.

 

Folyamatosan adományozható.

 

Felterjesztés helye: Oktatási és Kulturális Minisztérium Igazgatási Főcsoport
Határidő: az adományozást megelőzően 2 hónappal

 

 

 

Bárczi Gusztáv Emlékgyűrű

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) iskolavezetése 2003. január 1-én megalapítja a "BÁRCZI GUSZTÁV EMLÉKGYŰRŰ" elismerést.

 

Az elismerésben azok a pedagógusok részesülhetnek nyugdíjba vonulásukkor, akik legalább 20 éve a nevelőtestület aktív tagjai, munkájukkal hozzájárultak az intézmény szakmai hírnevének öregbítéséhez, minőségi működésének emeléséhez.

 

Az elismerés adható azoknak a dolgozóknak, akik rendkívüli teljesítményükkel segítették a pedagógiai munka eredményességét. Az adományozás minden tanévben a nevelőtestületi, karácsonyi és pedagógus-napi értekezleten történik.

 

Azokat a kollégákat, akik kimagasló tevékenységük miatt már részesültek "Bárczi Gusztáv Emlékgyűrű" elismerésben, nyugdíjba vonulásukkor a "Bárczi Gusztáv Óra" emlékeztetővel búcsúztatjuk.

 

Budapest, 2003. január 02.

 

Kajáry Ildikó -- igazgató

 

 

 

Bárczi Gusztáv Mosoly kitűző

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) iskolavezetése 2008. január 1-én megalapítja a "MOSOLY KITŰZŐ" elismerést.

 

Az elismerésben azok a pedagógusok részesülhetnek akik legalább 5 éve a nevelőtestület aktív tagjai. Munkájukkal hozzájárultak a tanulók és gyermekek programjainak szinesítéséhez az öröm, jókedv, vidámság feltételeinek kialakításához és az iskolai hagyományok, ünnepek bensőségessé tételéhez.

 

Az adományozás minden tanévben a nevelőtestületi, karácsonyi és pedagógus-napi értekezleten történik.

 

Budapest, 2008. január 02.

 

Kajáry Ildikó -- igazgató

 

 

 

Bárczi Gusztáv Szalag kitűző

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) iskolavezetése 2008. január 1-én megalapítja a "SZALAG KITŰZŐ" elismerést.

 

Az elismerésben azok a dolgozók részesülhetnek, akik legalább 10 éve az alkalmazotti kör aktív tagjai és munkájukkal hozzájárultak az iskola zökkenőmentes működéséhez, a szülők, tanulók és dolgozók mindennapi kapcsolatának ápolásához.

 

Az adományozás minden tanévben a nevelőtestületi, karácsonyi és pedagógus-napi értekezleten történik.

 

Budapest, 2008. január 02.

 

Kajáry Ildikó -- igazgató

 

 

vissza az előző oldalra